Τρίτη 10 Ιουλίου 2007

2ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης
με θέμα «Συγκρότηση και συντονισμός του χώρου των βιβλιοθηκών και των αρχείων τέχνης στην Ελλάδα: αναζήτηση πολιτικής και πρακτικών συνεργασίας»,
που διοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
1η και 2η Φεβρουαρίου 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: